Fixed Top Navbar Example for Bootstrap

Seirbheisan giùlan

Transport services

Mion-bhusaichean air mhàl

‘S urrainn dhuinn mion-bhusaichean a sholaraich le neo gun draibhair. Cur fios thugainn airson barrachd fiosrachadh.

Carbad-gluasad air mhàl

Tha carbaid-gluasad againne airson mál a tha iomchaidh airson a’cleachdadh le cathraichean-cuibhle.

mobility vehicle
MiDAS

MiDAS Trèanadh

‘Se MiDAS sgeama mhothachadh airson draibhearan mion-bhus a’ cho-shuidheachadh le Comann Coimhearsnachd Giùlan R.A. a tha a’ brosnachadh bun-tomhasaiche naiseanta airson a measadh agus a treanadh draibhearan mion-bhusaichean. Se sgeama ballrach a tha air a bhi deilbhte airson àrdachadh bun-tomhasaiche draibheadh agus obrachadh sàbhailte mion-bhusaichean.

Cur fios thugainn airson prìs sònraichte airson na draibhearan anns a’ bhuidheann agaibh.

Glanadh Caraichean

Seirbheis-siubhail neo aig iodhlann Staran; taobh a-staigh agus air an taobh a-muigh.

car-valeting

Leig fios

Ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh mu Staran, bidh sinn toilichte ur cuideachadh. Leig fios aig na seòlaidhean a leanas:

Leig fios